Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2021 08:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/02/2021 08:29

庚子元日和福祉闍梨原韻

井蝸自揣寸無長,
何幸曹溪得望洋。
此日遍參尊宿後,
詢詢勸戒佩良方。

 

Canh Tý nguyên nhật hoạ Phúc Chỉ xà lê nguyên vận

Tỉnh oa tự suỷ thốn vô trường,
Hà hạnh Tào Khê đắc vọng dương.
Thử nhật biến tham tôn túc hậu,
Tuân tuân khuyến giới bội lương phương.

 

Dịch nghĩa

Như con ếch trong giếng tự đo mình một tấc chẳng dài,
Làm sao tới Tào Khê được trông thấy biển.
Ngày hôm ấy sau khi gặp các bậc tôn túc,
Được chỉ dạy đầy đủ những phép tu hành tốt đẹp.


Phúc Chỉ: thường đọc theo âm Huế là Phước Chỉ, vị sư trụ trì chùa Tường Vân, tên đầy đủ là Thanh Thái Phước Chỉ (1858-1926), thế danh Nguyễn Huấn, người làng Đa Nghi (Quảng Trị), sinh ngày mồng 5 tháng Năm năm Mậu Ngọ đời Tự Đức thứ 11 (tức ngày 15/6/1858), đồng niên nhập đạo lúc 14 tuổi, ở chùa Diệu Đế với sư Diệu Giác (Hải Thuận Lương Duyên, họ Đỗ), rồi được sai lên sơn am học chữ với sư Hải Toàn Linh Cơ, đến ngày mông 8 tháng Tư năm Nhâm Ngọ, niên hiệu Tự Đức thứ 35 (tức 24/5/1882) thì được thế độ. Sư làm trị sự chùa Tường Vân. Năm 1894, sư được thầy phó pháp danh Thanh Thái, pháp tự Phước Chỉ. Sau khi thầy viên tịch, sư kế thế trú trì chùa Tường Vân. Sư viên tịch ngày mồng 5 Tết Tân Dậu (tức 13/1/1926).

Xà lê: nói đủ là A xà lê, dịch là thân giáo sư, có bổn phận dạy đệ tử các thứ giới luật Tỳ kheo, từ xuất gia thọ giới, học kinh, cho đến y chỉ dạy pháp môn tu hành.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ếch ngồi đáy giếng nửa gang tay,
May tới Tào Khê thấy biển đây
Hôm ấy được nhiều tôn túc gặp,
Ân cần chỉ dạy phép tu hay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ếch đo từ giếng, tấc không dài,
Sao tới Tào Khê thấy biển ngoài.
Hôm ấy sau khi tôn túc gặp,
Được ngài chỉ dạy phép tu hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời