Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
19 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thế Lữ (50 bài)
- Khương Hữu Dụng (165 bài)
- Sóng Hồng (5 bài)
- Nam Trân (40 bài)
- Lưu Kỳ Linh (27 bài)
Tạo ngày 06/02/2022 08:55 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng bút hiệu Thiên Phong (19/3/1907 - 1/5/1987) sinh tại Huế, thuộc dòng dõi hoàng gia triều Nguyễn, là cháu trực hệ đời thứ năm của vua Minh Mạng, thân phụ là Nguyễn Phúc Ưng Trình 阮福膺脭 (1882-1974). Thuở nhỏ, ông học trường Quốc học Huế, rồi Cao đẳng Hà Nội. Trước năm 1975, ông là giáo sư tại Chủng viện Sài Gòn, ĐH Văn khoa Sài Gòn. Về sau ông là một linh mục Thiên Chúa giáo.

Tác phẩm:
- Ngài là ai? (Sài Gòn, 1968)
- Triết học quan (Sài Gòn, 1969)
- Vấn đề đau khổ (Sài Gòn, 1970)
- Tứ thư giải luận
- Lịch sử thế giới
- Vấn đề giáo dục
- Vấn đề tổ chức

 

Thơ dịch tác giả khác