春日有懷𤅷江舊友

細數落花愁未破,
靜聽啼鳥信將來。
吟杯有客懷雲樹,
旅夜何人看斗台。
幾曲渭城新色柳,
一支薊北舊情梅。
思君遶夢尋君處,
舟泛𤅷江上海臺。

 

Xuân nhật hữu hoài Linh giang cựu hữu

Tế sổ lạc hoa sầu vị phá,
Tĩnh thinh đề điểu tín tương lai.
Ngâm bôi hữu khách hoài vân thụ,
Lữ dạ hà nhân khán đẩu đài.
Kỷ khúc Vị thành tân sắc liễu,
Nhất chi Kế bắc cựu tình mai.
Tư quân nhiễu mộng tầm quân xứ,
Chu phiếm Linh giang thướng Hải đài.

 

Dịch nghĩa

Đếm từng cánh hoa rơi, nỗi buồn chưa dứt
Lắng nghe chim kêu đưa tin tức lại
Uống rượu làm thơ, có người nhìn mây ngàn nhớ bạn
Đêm xa nhà, ai là người quán trọ trông nhìn sao sáng
Vài khúc nhạc Vị Thành nhớ màu liễu xanh
Một cành mai bên Kế bắc làm gợi nhớ tình bạn cũ
Nhớ ông chỉ còn vào mộng tìm kiếm
Chèo thuyền sông Gianh, lên thành Động Hải mà tìm


Lời dẫn: Sát án Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đếm tàn hoa rụng chạnh sầu
Lặng nghe chim gọi đợi cầu tri âm
Mây ngàn rượu ngóng thơ ngâm
Trông sao đêm trọ âm thầm nhớ ai
Vị thành khúc vẳng bên tai
Nhớ người Kế Bắc cành mai gợi tình
Nhớ anh vào mộng tìm quanh
Sông Gianh thuyền dạo lên thành Hải trông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa rơi đếm cánh chạnh niềm sầu,
Nhạn tin đưa đến lắng kêu mau.
Mây ngàn nhớ bạn thơ cùng rượu,
Quán trọ nhìn sao đêm sáng thâu.
Vài khúc Vị Thành màu liễu biếc,
Cành mai Kế bắc gợi tình sâu.
Nhớ ông vào mộng mong tìm kiếm,
Động Hải thuyền Gianh tìm nơi đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời