Hạc đàn còn nợ cứ tiêu dao
Quan tỉnh thăng quan mở tiệc khao
Miền nóng đón chờ quan sứ mới
Hãn thành lưu luyến khách phong tao
Hát bài tiễn biệt tình chan chứa
Nói đến chia ly chuyện nghẹn ngào
Những muốn lầu thơ cùng thưởng nguyệt
Ngu ca Hạ múa tiếng ngâm cao