秋日晚清洲海岸與奠磐太守仲綸氏對酌

長沙一帶小華筵,
萬頃滄茫擁坐前。
對酌易酣村酒濁,
虛懷倍覺海魚鮮。
波濤勢壯來東極,
星斗光寒掛碧天。
醉後狂歌君和我,
歡遊此夜興無邊。

 

Thu nhật vãn Thanh Châu hải ngạn dữ Điện Bàn thái thú Trọng Luân thị đối chước

Trường sa nhất đới tiểu hoa diên
Vạn khoảnh thương mang ủng toạ tiền
Ðối chước dị hàm thôn tửu trọc
Hư hoài bội giác hải ngư tiên
Ba đào thế tráng lai đông cực
Tinh đẩu quang hàn quải bích thiên
Tuý hậu cuồng ca quân hoà ngã
Hoan du thử dạ hứng vô biên

 

Dịch nghĩa

Mở tiệc nhỏ bên bãi cát dài
Trước mắt cảnh xanh mờ mênh mông
Rượu tự làm uống với nhau rất dễ say
Ðói bụng thì càng cảm thấy mùi tôm cá thơm tươi
Sóng lớn dội từ bể đông
Sao mờ lấp lánh trên trời xanh
Tôi với anh say khướt cùng ca hát vang lừng
Ðêm nay chơi vui húng thú vô cùng


Lời tác giả: "Ký lục cử nhân thời kỳ" 記錄舉人辰期 (Thơ làm trong thời kỳ đậu cử nhân làm quan ký lục).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bên bãi cát dài mở tiệc khao
Xanh mờ đáy mắt cảnh chiêm bao
Rượu quê vẩn đục thêm say khướt
Cá biển ngon thơm lúc bụng cào
Sóng vỗ ỳ ầm vờn biển cả
Sao mờ lấp lánh điểm trời cao
Cùng anh cạn chén say sưa hát
Vui hứng đêm nay thú biết bao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên bãi cát dài tiệc mở ra,
Mênh mông trước mắt cảnh xanh mờ.
Tự làm rượu uống say sao dễ,
Bụng đói càng thấy thơm cá tươi.
Sóng lớn bể đông ầm dội tới,
Trời xanh lấp lánh ánh sao mờ.
Cùng anh hát vang lừng say khướt,
Vui húng đêm nay không bến bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời