造訪河內開智進德會館

智士仁人未問誰,
樓臺此際望巍巍。
綱常桂海千秋業,
書卷龍城第一基。
黎主江山銅有像,
阮攸文字石傳碑。
可憐梁棟繁華地,
題壁寧無汗漫詩。

 

Tháo phỏng Hà Nội Khai Trí Tiến Đức hội quán

Trí sĩ nhân nhân vị vấn thuỳ,
Lâu đài thử tế vọng nguy nguy.
Cương thường quế hải thiên thu nghiệp,
Thư quyển Long Thành đệ nhất ky (cơ).
Lê chủ giang sơn đồng hữu tượng,
Nguyễn Du văn tự thạch truyền bi.
Khả liên lương đống phồn hoa địa,
Đề bích ninh vô hãn mạn thi.

 

Dịch nghĩa

Người nhân, bậc trí, chưa hỏi ai
Thấy nơi đây lầu đài nguy nga
Cơ nghiệp ngàn đời cương thường của nước Việt
Đất Thăng Long là nơi xuất phát nền văn học
Đất nước của vua Lê có tượng đồng dựng
Văn tài của Nguyễn Du có bia khắc thơ
Thương thay đất rường cột phồn hoa đô thị
Nếu có thơ đề, xin đừng đề thơ hời hợt, viễn vông


Lời tự: "Tuần phủ Hà Tĩnh" 巡撫河靜 (Thơ làm trong thời kỳ làm tuần phủ Hà Tĩnh).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Kẻ trí người nhân chửa hỏi ai
Nguy nga đây thấy những lầu đài
Cương thường đất Việt đời đời vững
Văn hoá Thăng Long nhất ấy nơi
Có tượng vua Lê công giữ nước
Còn bia họ Nguyễn khắc thơ tài
Thương thay rường cột nơi đô thị
Trên vách đề thơ phải thật hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bậc trí người nhân chưa hỏi ai,
Nguy nga đây thấy nhiều lâu đài.
Ngàn đời cơ nghiệp cương thường Việt,
Đất phát Thăng Long văn học tài.
Đất nước vua Lê đồng tượng dựng.
Văn tài Nguyễn Du bia khắc thơ.
Thương thay rường cột nơi đô thị,
Nếu có thơ đề thơ phải hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời