Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (thơ)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 25/06/2009 03:21

Lời ký sự thời gian chiến tranh từ ngày 17-12-1946 đến quang cảnh đình chiến ngày 20-7-1954 ký Hiệp ước Geneve, ngày 11-8-1954 qua đình chiến toàn cõi Đông Dương.

Canh Dần, 1950

Tết bữa mồng ba em đi qua Vỹ Dạ
Thấy đài lô cốt họ đã xây cao
Tứ vi bao bọc hàng rào
Bốn năm ông bảo vệ ra vào với xuân

Tết mấy năm tê em về chơi Vỹ Dạ
Từ trên Đập Đá xuống ngã chợ Dinh
Dập dìu gái lịch trai thanh
Ca lâu tửu điếm linh đình mọi nơi

Tết năm ni em lại đi đường cũ
Thấy vệ binh phòng thủ trước cửa phủ ngài Vương
Rêu phong cỏ mọc đầy vườn
Bạn chơi xuân nỏ có, khách qua đường cũng không

Giáp Ngọ, 1954

Giáp Ngọ năm nay, cuộc cờ vây mở nước
Con đường hạnh phúc đã bước gần nơi
Qua miền Vỹ Dạ ta chơi
Tháp canh lô cốt họ đã dời đi đâu

Ất Vị, 1955

1
Thỏ chạy ô bay, đến ngày xuân Ất Vị
Tự trên thành thị dĩ chí thôn quê
Xuân này khác mấy xuân tê
Đã êm tiếng súng lại nghe tiếng đàn

2
Con cháu Tiên Rồng, là địa chủ non sông nước Việt
Hoanh hoanh liệt liệt, nỏ hiếm trang hào kiệt với anh hùng
Lựa đường nhơn nghĩa vui chung
Ai ai lại chẳng ước mong hoà bình

3
Chữ hoà bình là chữ hiếu sanh trên Thượng đế
Chữ hiếu sanh quan hệ ở lòng dân
May thay áy tạo xoay vần
Đuổi ma nô lệ, rước thần tự do

Đình chiến
(ngày 20 tháng 7 năm 1954)

Bảy tám năm trời đạn rơi bom nổ
Xiết bao sầu khổ theo nạn đao binh
Đến bây giờ biển lặng tăm kình
Chim phượng hoàng đã gáy trên cành bích ngô

Dòng sông Bến Hải
(tháng 7-1954)

Câu hỏi:
Một dải nước trong trên dòng sông Bến Hải
Con đò qua lại tình ngãi đeo đai
Sự sanh, sanh sự vì ai
Theo nơi vĩ tuyến vạch đôi sơn hà

Câu trả lời:
Vì nạn chiến tranh nỗi sanh linh tàn hại
Hội “Giơ-neo” hoà giải, lại phải tìm ranh giới chia đôi
Bắc Nam cát cứ tạm thời
Dẹp oai Thang Võ, hưởng đời Thuấn Nghiêu


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005