Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 11:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 31/12/2014 11:32

癸亥腊二十二夜題示東芝子蘭二詩友

子蘭氏和東芝氏,
兩個名香胡不寐。
春心瘦骨共寒梅,
苦況吟魂隨夢味。
碧桃綠柳亦分愁,
舞蝶遊蜂頻獻媚。
那如叔野一詩篇,
打破銀床深夜鬼。

 

Quý Hợi lạp nhị thập nhị dạ đề thị Đông Chi, Tử Lan nhị thi hữu

Tử Lan thị hoà Ðông Chi thị,
Lưỡng cá danh hương hồ bất mị.
Xuân tâm sấu cốt cộng hàn mai,
Khổ huống ngâm hồn tuỳ Mộng Vị.
Bích đào lục liễu diệc phân sầu,
Vũ điệp du phong tần hiến mị.
Na như Thúc Dã nhất thi thiên,
Ðả phá ngân sàng thâm dạ quỷ.

 

Dịch nghĩa

Này hai ông Ðông Chi và Tử Lan
Hai kẻ danh tiếng vì cớ gì lại không ngủ được
Vì lòng xuân nổi, dù gầy võ vẫn muốn xem mai nở chớm xuân
Vì khổ nỗi, hồn thơ mòn mỏi theo nàng Mộng Vị
Liễu biếc đào xanh cũng buồn theo
Bướm lượn ong bay cứ mãi tỏ lòng si
Làm sao có được một vần thơ như Thúc Giạ làm
Ngâm phá giấc ngủ như con quỷ đêm khuya


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Quý Hợi tức năm 1923.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tử Lan là một với Ðông Chi
Trằn trọc hai ông phải chuyện gì
Muốn ngắm mai vàng lo ốm xác
Vì mơ Mộng Vị khổ hồn thi
Ðào tơ liễu biếc sầu đôi ngã
Bướm lượn ong vần tỏ dạ si
Sao được một vần như Thúc Giạ
Canh khuya phá giấc quỷ ra uy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tử Lan hai bạn với Ðông Chi,
Khắc khoải năm canh vì cớ gì.
Muốn ngắm mai xuân dù gầy võ,
Vì theo Mộng Vị, mỏi hồn thi.
Đào xanh liễu biếc buồn theo mãi,
Ong bướm lượn bay tỏ ý si.
Sao được gieo vần như Thúc Giạ,
Khuya ngâm phá giấc quỷ thua chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời