15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 11:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 31/12/2014 11:37

癸亥腊二十五夜得少原答和諸佳作喜復

爭放山頭幾腊梅,
春風信息上詩臺。
寒雲正起江南望,
喜雁偏徒薊北來。
得意知君多傑句,
消閒笑我剩香杯。
霓裳伴侶原無補,
亦效催徽作賦才。

 

Quý Hợi lạp nhị thập ngũ dạ đắc Thiếu Nguyên đáp hoạ chư giai tác hỷ phục

Tranh phóng sơn đầu kỷ lạp mai,
Xuân phong tín tức thướng thi đài.
Hàn vân chính khởi Giang Nam vọng,
Hỷ nhạn thiên đồ Kế Bắc lai.
Đắc ý tri quân đa kiệt cú,
Tiêu nhàn tiếu ngã thặng hương bôi.
Nghê thường bạn lữ nguyên vô bổ,
Diệc hiệu Thôi Huy tác phú tài.

 

Dịch nghĩa

Mai mùa đông đua nhau nở bên sườn núi
Gió đưa hơi xuân tới, bước lên lầu làm thơ
Mây xa nổi lên khiến ta hướng nhìn về Giang nam
Bóng nhạn bay về từ miền Kế bắc
Vui mừng biết ông làm thơ hay có nhiều câu tuyệt tác
Nực cười ta nhàn rỗi chỉ biết nâng chén rượu thơm
Áo mão xun xoe cũng chẳng có ích chi
Noi gương Thôi Huy học làm phú cho hay


Lời tự: “Án sát Quảng Bình” 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Quý Hợi tức năm 1923.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đầu núi mai đông rộn nở chờ
Gió xuân thoang thoảng dậy hồn thơ
Ngàn mây trôi hướng Giang Nam ngóng
Bóng nhạn bay từ Kế Bắc qua
Mừng biết ông tài nhiều tuyệt tác
Nực cười ta rỗi chỉ say sưa
Xun xoe áo mão thêm vô ích
Học phú Thôi Huy học được chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sườn núi mai đông búp nở chờ,
Gió đưa xuân tới bước lầu thơ.
Hướng về Giang nam nhìn mây nổi,
Kế bắc bay từ bóng nhạn mờ.
Mừng biết thơ ông nhiều tuyệt tác,
Nực cười ta rỗi chỉ say khờ.
Xun xoe áo mão đâu cần nhỉ?
Học phú Thôi Huy tài lắm thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời