癸酉九日約戶部尚書友元胡得愷先生登高適因風雨不果

雨撼風聲亦助號,
重陽此日不登高。
魏侯廓落無虛約,
阮籍猖狂豈憚勞。
山上何人能插菊,
爐邊笑我尚題糕。
少孤秋興談春事,
佇看新梅看嫩桃。

 

Quý Dậu cửu nhật ước hộ bộ thượng thư Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh đăng cao thích nhân phong vũ bất quả

Vũ hám phong thanh diệc trợ hào,
Trùng dương thử nhật bất đăng cao.
Nguỵ Hầu khuếch lạc vô hư ước,
Nguyễn Tịch xương cuồng khởi đạn lao.
Sơn thượng hà nhân năng sáp cúc,
Lô biên tiếu ngã thượng đề cao.
Thiếu cô thu hứng đàm xuân sự,
Trữ khán tân mai khán nộn đào.

 

Dịch nghĩa

Mưa ào ạt gió cũng thổi ào ào
Ngày này là lễ Trùng Dương nhưng không chơi núi được
Nguỵ Hầu rộng luợng không bao giờ sai hẹn
Nguyễn Tịch cuồng si chẳng sợ mệt mỏi
Ai là kẻ trên núi có thể đơm hoa cúc
Chê ta ngồi bên bếp lo việc đề chữ trên bánh
Nay thiếu người bàn chuyện xuân thu vui hứng
Dừng bước ngắm hoa mai mới nở, hoa đào non nụ


Nguyên chú: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).
Quý Dậu tức năm 1933.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sầm sập mưa rơi với gió gào
Trùng dương dịp lễ hết trèo cao
Nguỵ Hầu rộng luợng không sai hẹn
Nguyễn Tịch cuồng si há khổ lao
Ai kẻ trên non vui thưởng ngắm
Ðùa ta bên bếp bận ra vào
Thiếu người bàn chuyện xuân thu hứng
Ngắm nghía mai non với nhánh đào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ồ ạt mưa rơi gió thổi ào,
Trùng Dương ngày lễ chẳng trèo cao.
Nguỵ Hầu rộng luợng không sai hẹn,
Nguyễn Tịch cuồng si chẳng khổ lao.
Ai kẻ trên non đơm khóm cúc,
Chê ta bên bếp đề từ sao?
Thiếu người bàn chuyện xuân thu hứng,
Dừng bước ngắm mai với nụ đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời