奉和元日應制(仙源花草日繁昌)

仙源花草日繁昌,
南望葵心共向陽。
克讓堯仁先九族,
丕承武烈表重光。
嵩呼嚮溢王畿地,
封祝歡同薄海疆。
會復紀元逢慶歲,
九年甲子萬年長。

 

Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế (Tiên nguyên hoa thảo nhật phồn xương)

Tiên nguyên hoa thảo nhật phồn xương,
Nam vọng quỳ tâm cộng hướng dương.
Khắc nhượng Nghiêu nhân tiên cửu tộc,
Phi thừa liệt biểu trùng quang.
Tung hô hưởng dật vương kỳ địa,
Phong chúc hoan đồng bạc hải cương.
Hội phục kỷ nguyên phùng khánh tuế,
Cửu niên Giáp Tý vạn niên trường.

 

Dịch nghĩa

Cỏ hoa ở vườn tiên ngày càng tươi tốt
Hướng về phương nam, lòng hoa hướng dương theo mặt trời
Lòng nhân nhường nhẫn của vua Nghiêu lo lắng cho chín họ
Kế thừa sự nghiệp to tác của Vũ Vương làm thịnh vượng thêm
Lời tung hô nổi khắp đất thần kinh
Lời chúc tụng mừng vui vang khắp mọi nơi
Đầu năm lại gặp ngày mừng
Giáp Tý năm thứ chín rồi sẽ còn dài cả vạn năm


Lời tự: "Án sát Quảng Bình, Khải Định cửu niên Giáp Tý nguyên đán" 按察廣平,啟定九年甲子元旦 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình, năm Giáp Tý 1924 - Khải Định thứ 9).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vườn tiên ngày một tốt xinh tươi
Hồn hướng về nam hướng đến ngài
Nhường nhẫn lòng Nghiêu lo chín họ
Lớn lao ơn Vũ thịnh trăm đời
Thần kinh cao vọng lời xưng tụng
Bờ cõi vang lừng tiếng chúc vui
Mừng gặp đầu xuân thời vận mới
Chín năm Giáp Tý vạn năm dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn tiên hoa cỏ tốt xinh tươi,
Lòng hướng về nam hoa hướng trời.
Chữ nhẫn lòng Nghiêu an chín họ,
Lớn lao nghiệp Vũ vượng một thời.
Thần kinh nổi khắp lời xưng tụng,
Ca ngợi vang lời khắp nơi nơi.
Gặp lại đầu năm mừng vui mới,
Chín năm Giáp Tý còn muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời