奉和絅軒洪著貴叔七十自述

羨君仙骨白如銀,
年老精神未老人。
憎命文章為世寶,
寄懷山水樂天真。
風清海屋籌添鶴,
瑞應王家趾有麟。
自壽自吟還自酌,
竹林大阮是前身。

 

Phụng hoạ Quýnh Hiên Hường Trứ quý thúc thất thập tự thuật

Tiện quân tiên cốt bạch như ngân,
Niên lão tinh thần vị lão nhân.
Tăng mạng văn chương vi thế bảo,
Ký hoài sơn thuỷ lạc thiên chân.
Phong thanh hải ốc trù thiêm hạc,
Thuỵ ứng vương gia chỉ hữu lân.
Tự thọ tự ngâm hoàn tự chước,
Trúc Lâm đại Nguyễn thị tiền thân.

 

Dịch nghĩa

Nể phục ông mạnh khoẻ xương cốt tốt như tiên
Tuổi đã già nhưng còn minh mẫn như người còn trẻ
Người giỏi văn chương không màng danh lợi là hiếm quí của thế gian
Sinh sống với núi sông, hồn nhiên vui thú
Cuộc đời an lạc ngày càng thêm tuổi thọ
Điềm lành ứng đến dòng giỏi trâm anh, con cháu vinh hiển
Một mình ngâm thơ rót rượu mừng tuổi thọ của mình
Ông Nguyễn Tịch ở rừng trúc là tiền thân


Lời tự: “Hưu trí thời kỳ” 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mừng ông khoẻ mạnh cốt như tiên
Minh mẫn trông như tuổi trẻ son
Lỗi lạc đời qua hàng mặc khách
Vui chơi tính thích cảnh giang sơn
Tuổi đời an lạc thêm ngày tháng
Dòng họ trâm anh mãi nối truyền
Rót rượu ngâm nga mừng lễ thọ
Trúc Lâm ông Nguyễn ấy tiền duyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phục ông khoẻ mạnh cốt như tiên,
Minh mẫn như người tuổi thiếu niên.
Người giỏi văn chương không hám lợi,
Núi sông vui sống thú hồn nhiên.
Cuộc đời an lạc càng thêm thọ,
Vinh hiển cháu con mãi nối truyền,
Rót rượu một mình mừng tuổi thọ,
Trúc lâm Nguyễn Tịch ấy tiền duyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời