Pha trà nấu rượu ngắm hoa cười
Bao chuyện thư nhàn gợi hứng chơi
Mấy lượt mùa sang chim hạc đến
Cây vang xuân lại giọng oanh mời
Hưu so Bành Trạch mong nhàn ẩn
Thơ sánh Trần Tư có biệt tài
Khoẻ mạnh tuổi đời qua bảy chục
Cùng vui thưởng ngắm ánh trăng soi

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê