Núi Đâu Mâu cao bao nhiêu trượng
Sông Linh Thuỷ sâu bấy nhiêu tầm
Dừng thuyền đợi khách tri âm
Lệ Sơn với dãi Minh Cầm không xa

Khi trông lên đò Trạm
Khi ngó xuống Luỹ Thầy
Đố ai có biết dạ nầy thương ai?

Thở với than nghe càng thêm bận
Không than không thở thêm giận thêm phiền
Con còng còng xe cát làm viên
Anh thương em lắm có tuyền đặng không?

Cánh chuồn chuồn nhởn nhơ trên mặt nước
Tiếng ve ve vang dậy cả phương trời
Con còng còng dại lắm anh ơi!
Cong lưng xe cát sóng dồi lại tan


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005