Điệu hát Bắc kỳ
Cô đào Thanh thật sành nghề hát nói
Cô đào Nghệ khéo kể khúc tỳ bà
Chốn Long Biên đủ điệu huyền ca
Cô đào tơ hát giỏi, chị đào già vẫn hay

Điệu hát Trung kỳ
Điệu hát dễ dàng là điệu hò khoan xứ Huế
Không pha tiếng quyển, không nệ tiếng đàn
Miễn làm sao giọng hát du dương
Tình kia nghĩa nọ đôi đường phân minh

Điệu hát Nam kỳ
Khổng Minh toạ lầu là câu ca cổ bản
Bạch Vân Tôn Cát là điệu hát ngày xưa
Bạn cải lương ra rạp đến giờ
Nhạc Âu văn Á đổi cuộc cờ thêm vui


1950

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005