壬戌夏五月七日偕布澤縣尹裴文優經歷范巒承派尊室逮舟往峰衙覽仙寺洞到洞口辰入暮停泊于江次以俟對景成吟

昨夜攜琴泛海洲,
今宵載酒上源頭。
月光如鏡澄天漢,
山影沈江印水流。
前渡往來無俗客,
數杯瀟洒伴同遊。
料應仙子逢仙吏,
洞口重開放曉舟。

 

Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt thất nhật giai Bố Trạch huyện doãn Bùi Văn Ưu, kinh lịch Phạm Loan, thừa phái Tôn Thất Đãi chu vãng Phong Nha lãm Tiên tự động, đáo động khẩu thời nhập mộ, đình bạc ư giang thứ dĩ sĩ, đối cảnh thành ngâm

Tạc dạ huề cầm phiếm hải châu,
Kim tiêu tái tửu thướng nguyên đầu.
Nguyệt quang như kính trừng thiên Hán,
Sơn ảnh trầm giang ấn thuỷ lưu.
Tiền độ vãng lai vô tục khách,
Sổ bôi tiêu sái bạn đồng du.
Liệu ưng tiên tử phùng tiên lại,
Động khẩu trùng khai phóng hiểu châu.

 

Dịch nghĩa

Tối hôm qua mang đàn chèo thuyền về miền biển chơi
Đêm nay đem rượu đi lên nguồn
Giải Ngân Hà lấp lánh, bóng trăng sáng vằng vặc
Bóng núi chìm xuống sông in hình vào dòng nước
Trên bến đò qua lại không ai là khách tục
Vui mời bạn cùng đi vài chén rượu
Chắc tiên sẽ gặp được quan tiên
Cửa động mở ra để dong thuyền buổi sáng sớm


Lời tự: “Án sát Quảng Bình” 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Nhâm Tuất tức năm 1922.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Dạo biển đêm qua thuyền gảy đàn
Đêm nay chuốc rượu ngược lên ngàn
Sao trời vằng vặc trăng trong vắt
Bóng nước lăn tăn núi chắn ngang
Qua lại đò đưa hàng mặc khách
Tạc thù chén đãi bạn cùng sang
Đến đây chắc gặp tiên trong động
Mở cửa cùng dong mái đẫm sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tối trước ôm đàn xuôi bãi biển
Đêm nay chở rượu ngược đầu sông
Ngân hà lấp lánh trăng vằng vặc
Bóng núi chìm in nước biếc trong
Trước bến lại qua không khách tục
Thanh tao mấy chén bạn đi cùng
Thần tiên liệu gặp quan tiên dạo
Cửa động mở ra buồm sớm dong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tối trước thuyền đàn về biển chơi,
Đêm nay đem rượu lên ngàn khơi.
Ngân Hà lấp lánh trăng vằng vặc,
Bóng núi chìm sông in nước trôi.
Qua lại trên đò ai khách tục?
Cùng đi vui bạn chén rượu mời.
Quan tiên tiên chắc sẽ luôn gặp,
Cửa động dong thuyền buổi sớm mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời