Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 08:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 29/12/2014 08:04

蒙總督致事灣江杜富肅相公擲賜佳章步韻以答

昔今名世好鬚眉,
爭道韓文說杜詩。
直北稔年窮歷閱,
橫南舊路賦來歸。
黃花徑靜香宜晚,
錦晝堂開日尚遲。
承乏名都聆雅誨,
新篇辰願獻新卮。

 

Mông tổng đốc trí sự Loan giang Đỗ Phú Túc tướng công trịch tứ giai chương bộ vận dĩ đáp

Tích kim danh thế hảo tu mi,
Tranh đạo Hàn văn thuyết Ðỗ thi.
Trực bắc nhẫm niên cùng lịch duyệt,
Hoành nam cựu lộ phú lại quy.
Hoàng hoa kính tĩnh hương nghi vãn,
Cẩm trú đường khai nhật thượng trì.
Thừa phạp danh đô linh nhã hối,
Tân thiên thời nguyện hiến tân chi.

 

Dịch nghĩa

Bậc mày râu con nhà dòng giỏi xưa nay
Thường bàn chuyện văn chương Hàn Dũ, thơ Ðỗ Phủ
Ðã trải qua nhiều năm lịch lãm ở trời Bắc
Về hưu sống chốn cũ ở phía nam dãy Hoành sơn
Luống hoa vàng yên tĩnh nên thưởng thức vào buổi chiều
Cửa nhà quan lộng lẫy mở cho đến khuya
Kẻ hèn này được nghe lời dạy bảo ở nơi nổi tiếng này
Có thơ mới xin, xin được dâng mời chén rượu mới


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trai dòng danh giá bậc tài danh
Thơ Ðỗ văn Hàn khó kẻ tranh
Lịch lãm năm dài nơi cõi bắc
Ẩn hưu đường cũ xứ non Hoành
Chiều sang hương toả thơm hàng cúc
Ngày đón khuya mời rộn phủ dinh
Ðây chốn mọn này nghe dạy bảo
Thơ hay xin có rượu đôi bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mày râu dòng giỏi bậc xưa nay,
Hàn Ðỗ văn chương bàn mỗi ngày.
Lịch lãm bao năm nơi cõi Bắc,
Hoành sơn phía Nam hưu về đây.
Chiều tà thưởng thức vàng hoa cúc,
Lộng lẫy nhà quan mở đón đầy.
Đây kẻ được nghe lời dạy bảo,
Có thơ nâng chén xin mời ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời