Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2014 22:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:31

經歷潘勤江冬夜舟訪別後示以詩步韻以答

相逢一笑繫心思,
雲水泥情只自知。
正值夜深愁雪鬢,
忽教庭外睹芝眉。
交談月下心心許,
惜別江干步步遲。
勝似子猷舟赴剡,
尚期雞黍約相依。

 

Kinh lịch Phan Cần Giang đông dạ chu phóng biệt hậu thị dĩ thi bộ vận dĩ đáp

Tương phùng nhất tiếu hệ tâm ty (tư),
Vân thuỷ nê tình chỉ tự tri.
Chánh trị dạ thâm sầu tuyết mấn,
Hốt giao đình ngoại đổ chi my.
Giao đàm nguyệt hạ tâm tâm hứa,
Tích biệt giang can bộ bộ trì.
Thắng tự Tử Du châu phó Diệm,
Thượng kỳ kê thử ước tương y.

 

Dịch nghĩa

Gặp nhau rồi vấn vương vì dáng ai cười
Tình mây nước giữa ông và tôi nào ai biết
Đang lúc khuya sầu vì tóc mai đã điểm bạc
Bỗng thấy bóng bạn đến thăm ở ngoài sân
Hàn huyên tâm sự dưới trăng thật là tương đắc
Chia tay bên sông, bước đi còn bịn rịn
Còn hơn cảnh Tử Du chèo thuyền về đất Diệm
Hẹn gặp lần sau khi gà vịt khoai lúa đầy đủ thì sẽ gặp lại nhau


Lời tự: "Tri phủ Triệu Phong" 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gặp rồi vương vấn dáng ai cười
Ai biết tình thơ anh với tôi
Canh muộn đang sầu đầu đốm bạc
Hiên ngoài thoáng bóng bạn sang chơi
Dưới trăng tâm sự thêm tương đắc
Bên bến chia tay bước chẳng rời
Hơn cảnh Tử Du về đất Diệm
Đợi gà lúa đủ lại sang mời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dáng cười vương vấn gặp nhau rồi,
Ai biết bạn thơ ông với tôi.
Đang lúc khuya sầu vì tóc bạc,
Bỗng vừa thấy bạn đến thăm chơi.
Hàn huyên dưới nguyệt bao tâm sự,
Ly biệt bến sông bước chẳng rời.
Hơn cảnh Tử Du về đất Diệm,
Gặp mùa lúa đủ bàn về đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời