京兆尹回休

九重雨露太沾濡,
報答幾忘老宦途。
久戀功名慚二疏,
別成機抒愧三蘇。
畫眉買笑應增巧,
抱膝長吟且自娛。
卿士大夫如顧問,
休亭小築近皇都。

 

Kinh Triệu doãn hồi hưu

Cửu trùng vũ lộ thái triêm nhu,
Báo đáp kỷ vong lão hoạn đồ.
Cửu luyến công danh tàm nhị Sớ,
Biệt thành cơ trữ quý tam Tô.
Hoạ mi mãi tiếu ưng tăng xảo,
Bão tất trường ngâm thả tự ngu.
Khanh sĩ đại phu như cố vấn,
Hưu đình tiểu trúc cận hoàng đô.

 

Dịch nghĩa

Ðội ơn mưa móc của vua đã quá nhiều
Báo đáp ân vua làm sao thiếu kẻ này được
Thẹn với hai ông họ Sớ vì đã quá ham danh lợi
Cứ khư khư theo kiểu của mình mà xấu hổ với ba người họ Tô
Vẻ lông mày cho vui nên càng ngày càng công càng tinh xảo
Ngồi ôm gối mà ngâm thơ tự vui thú một mình
Các bậc công hầu khanh tướng nếu ai có hỏi tới
Thì tôi đã về hưu, nhà ở cũng gần đất kinh đô mà thôi


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mang ơn mưa móc đội ơn dày
Báo đáp ân vua có lão này
So Sớ thẹn ham danh lợi hảo
Sánh Tô xấu bởi lối riêng tây
Vẻ mày hứng thú nên tinh xảo
Ôm gối ngâm tràn lắm ngất ngây
Vương tướng khanh hầu ai có hỏi
Về hưu nhà cận đế kinh đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa móc mang ơn vua đã đầy,
Ân vua báo đáp có người này.
Thẹn cùng nhị Sớ ham danh lợi,
Xấu với tam Tô riêng lối nầy.
Mày vẻ mua vui càng tuyệt xảo,
Ngồi ngâm ôm gối thơ đắm say.
Công hầu khanh tướng như còn hỏi,
Tôi ẩn hưu về nhà cận đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời