寄訪醫官黎先生字廷探步協佐周圭寄訪原韻

朝來杏圃暮禪林,
利藪名區莫漫尋。
金液成丹師扁鵲,
碧紗繡像禮觀音。
喚醒塵夢人兼我,
解說玄機古與今。
蔬菜自怡忘鼎食,
袈裟未著也何心。

 

Ký phỏng y quan Lê tiên sinh tự Đình Thám, bộ hiệp tá Chu Khuê ký phỏng nguyên vận

Triêu lai hạnh phố mộ thiền lâm,
Lợi tẩu danh khu mạc mạn tầm.
Kim dịch thành đan sư Biển Thước,
Bích sa tú tượng lễ Quan Âm.
Hoán tinh trần mộng nhân kiêm ngã,
Giải thuyết huyền cơ cổ dữ kim.
Sơ thái tự di vong đỉnh thực,
Cà sa vị trước dã hà tâm.

 

Dịch nghĩa

Sáng sớm tới bịnh viện làm việc, chiều viếng chùa
Ít đến chốn phồn hoa danh lợi
Học theo thầy Biển Thước lo chuyện thuốc thang
Chăm nom cúng lễ phật Quan Âm
Lo bảo cho người, cho ta, việc đời là cõi mộng
Dạy dỗ chuyện xưa, chuyện nay về huyền cơ trời đất
Rau cỏ đạm bạc vẫn vui, quên đi sơn hào hải vị
Nghĩ thế nào mà chưa mặc áo cà sa


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sáng tính việc y tối viếng chùa
Ðường danh nẻo lợi chẳng đòi đua
Theo thầy Biển Thước chăm nghề thuốc
Bái tượng Quan Âm kính lễ thờ
Thức tỉnh cõi trần giấc mộng mị
Thuyết lời kim cổ chuyện huyền cơ
Rau dưa đạm bạc quên danh lợi
Theo phật cà sa dẫu vẫn chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thầy thuốc sáng làm chiều viếng chùa,
Phồn hoa danh lợi chẳng tranh đua.
Học theo Biển Thước lo nghề thuốc,
Chăm lễ Quan Âm phật cúng thờ.
Thức tỉnh cho người đời cõi mộng,
Ban truyền kim cổ chuyện huyền cơ.
Rau dưa đạm bạc quên ngon miệng,
Khoát áo cà sa sao vẫn chưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời