敬復夢癡先生閨怨佳作

一篇閨怨重吟魂,
珠玉粧成五七言。
染翰茶箋香未散,
誰憐詩伯感詩尊。

 

Kính phục Mộng Si tiên sinh “Khuê oán” giai tác

Nhất thiên “Khuê oán” trọng ngâm hồn,
Châu ngọc trang thành ngũ thất ngôn.
Nhiễm hàn trà tiên hương vị tán,
Thuỳ liên thi bá cảm thi tôn.

 

Dịch nghĩa

Một bài thơ “Khuê oán” ý thơ bàng bạc
Như dùng ngọc châu làm thành bài thơ thất ngôn
Giấy thơ thấm hương thơm của trà bay toả
Ai cảm thấy thương cho các thi bá thi ông


Lời tự: “Hưu trí thời kỳ” 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ý thơ bàng bạc bài "Khuê oán"
Ngọc giọt thành thơ thuở Tống Ðường
Thơ toả trà thơm hương thấm giấy
Thi ông thi bá có ai thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một thiên “Khuê oán” buồn ghê hồn,
Như ngọc châu làm bài thất ngôn.
Thơ giấy thấm hương trà khói toả,
Ai thương thi bá cảm thi tôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời