和侍讀湖齋范克寬先生回休留柬原韻其三

夢五胡遊果不違,
月光煙景正佳期。
春來已逆知秋去,
今是何須問昨非。
三徑菊花應放早,
廿年郎署肯棲遲。
香江舊雨人相戀,
亦有吟船有釣磯。

 

Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 3

Mộng Ngũ hồ du quả bất vi,
Nguyệt quang yên cảnh chánh giai kỳ.
Xuân lai dĩ nghịch tri thu khứ,
Kim thị hà tu vấn tạc phi.
Tam kính cúc hoa ưng phóng tảo,
Chấp niên lang thự khẳng thê trì.
Hương giang cựu vũ nhân tương luyến,
Diệc hữu ngâm thuyền hữu điếu ky.

 

Dịch nghĩa

Giấc mơ thưởng ngoạn sông hồ quả đã được
Đang đúng lúc cảnh đẹp trăng sáng sương giăng
Xuân lại lại nhớ mùa thu đã qua
Hôm nay đúng thì hỏi làm gì chuyện sai hôm qua
Ba luống hoa cúc chắc nở sớm
Đã chịu chần chừ nơi dinh quan đã hai mươi năm
Bạn cũ ở sông Hương cùng lưu luyến
Thì cũng có thuyền ngâm thơ và bãi đất ngồi câu


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thoả mộng lênh đênh chốn Ngũ hồ
Tuyệt trần mây khói quyện trăng mơ
Đến đi xuân chớm rồi thu muộn
Trái phải chuyện nay há chuyện xưa
Ba luống hoa vàng mau nở sớm
Hai mươi năm quan chịu chần chờ
Hương giang bạn cũ tình lưu luyến
Đã sẵn thuyền câu với rượu thơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giấc mơ đã đạt ngoạn sông hồ,
Đang lúc sương giăng trăng sáng mờ.
Thu nhớ vừa qua xuân mới lại.
Hỏi gì nay đúng sai ngày xưa.
Hoa vàng ba luống nghi vừa nở,
Quan mãi hai mươi năm đợi chờ.
Bạn cũ sông Hương cùng luyến mến,
Thuyền câu cũng có ngồi ngâm thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời