和尚書致事周圭膺桐先生六十自壽並春首試筆原韻

綠野怡閒幾度春,
星輝南極喜良辰。
蟠桃未熟開筵晚,
風竹頻敲選句新。
洛社名人皆舊友,
波羅佛子又同鄰。
燒丹我亦從仙派,
不老騷壇筆硯親。

 

Hoạ thượng thư trí sự Chu Khuê Ưng Đồng tiên sinh lục thập tự thọ tịnh xuân thủ thí bút nguyên vận

Lục dã di nhàn kỷ độ xuân,
Tinh huy nam cực hỷ lương thần.
Bàn đào vị thục khai diên vãn,
Phong trúc tần xao tuyển cú tân.
Lạc Xã danh nhân giai cựu hữu,
Ba La Phật tử hựu đồng lân.
Thiêu đan ngã diệc tùng tiên phái,
Bất lão tao đàn bút nghiễn thân.

 

Dịch nghĩa

Sống nhàn thú với ruộng nương đã được mấy năm
Mừng gặp có giờ tốt lành khi có ánh ngôi sao soi sáng phía nam cực
Vì đào tiên chưa chín nên tiệc mở trễ muộn
Làm được thơ khi gió cứ lay dạt cành cây
Các danh nhân ở làng Lạc Xã đều là bạn cũ
Phật tử chùa Ba La lại đều là bạn hàng xóm
Luyện thuốc ta cũng theo đạo tiên
Gần với bút nghiên, tiếng nổi trên tao đàn


Lời tự: "Sử quán toản tu" 史館纂修 (Thơ làm trong thời kỳ làm toản tu ở Quốc Sử quán).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bao năm nhàn thú chốn đồng xanh
Sao sáng trời nam giờ tốt lành
Tiệc muộn vì đào chưa kịp chín
Thơ xong khi trúc dạt lay cành
Danh nhân Lạc Xã người quen cũ
Phật tử Ba La bạn ở quanh
Ta cũng đạo tiên rèn nấu thuốc
Làng thơ luyện bút bậc đàn anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống nhàn thú với ruộng đồng xanh,
Sao sáng cực nam điềm tốt lành.
Chưa chín đào tiên tiệc mở muộn,
Làm thơ khi gió lay dạt cành.
Danh nhân Lạc Xã đều thân cũ,
Phật tử Ba La bạn xóm quanh.
Ta cũng đạo tiên rèn luyện thuốc,
Tao đàn tiếng nổi bậc đàn anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời