Khói toả đình chiều sóng bủa quanh
Bãi câu mưa tốt đám bèo xanh
Ðèn soi chài thắp bên Nam Phổ
Sáo vọng trâu về dưới xóm tranh
Ngưỡng mặt ngóng mời trăng mới sáng
Châm ly uống ngắm ráng chiều xinh
Cỏ cây hớn hở cùng tri kỷ
Quấn quýt tình thâm em với anh