Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 16:54

和廣平同城藩使玉莊黃兼先生銓陞河靜巡撫留柬原韻其一

千里青藩壯石屏,
旬宣此土未週星。
恩榮節耀鴻山色,
遺愛碑傳麗海清。
橫嶺花迎新舊主,
陽關杯繫淺深情。
詩成祖道人留去,
報補相期答聖明。

 

Hoạ Quảng Bình đồng thành Phiên Sứ Ngọc Trang Hoàng Kiêm tiên sinh thuyên thăng Hà Tĩnh tuần phủ lưu giản nguyên vận kỳ 1

Thiên lý thanh phiên tráng thạch bình,
Tuần tuyên thử thổ vị chu tinh.
Ân vinh tiết diệu Hồng sơn sắc,
Di ái bi truyền Lệ hải thanh.
Hoành lĩnh hoa nghinh tân cựu chủ,
Dương quan bôi hệ thiển thâm tình.
Thi thành tổ đạo nhân lưu khứ,
Báo bổ tương kỳ đáp thánh minh.

 

Dịch nghĩa

Nhậm chức trấn thú ở nơi xa ngàn dặm
Làm quan ở đây chưa tròn một năm
Ân vua làm rạng rỡ cảnh sắc dãy núi Hồng
Tiếng thương dân có bia truyền lại ở nơi có dòng sông xanh Nhật Lệ
Hoa trên núi Hoành đón chào chủ mới và cũ
Chén rượu Dương Quan tiễn biết bạn với mối tình lưu luyến
Thơ đã ngâm xong, tiệc tiễn cũng vừa tàn, kẻ ở người đi
Hẹn nhau ngày đền đáp ân vua


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trấn ải phương xa đóng giữ đồn
Nơi đây trị nhậm chửa năm tròn
Hồng Sơn rực rỡ so vinh hiển
Nhật Lệ xanh trong sánh tiếng truyền
Hoành lĩnh hoa cười mời đón chủ
Dương quan chén rót cạn hàn huyên
Ở đi ngâm tiễn vừa tàn tiệc
Mưa móc mong ngày hẹn đáp ơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trấn thủ ải biên ngàn dặm xa,
Làm quan đây một năm chưa qua.
Tiếng thương Nhật Lệ bia truyền lại,
Rạng rỡ non Hồng bởi ân vua.
Hoa ở núi Hoành chào đón chủ,
Dương Quan rượu tiễn bạn tình già.
Ở đi thơ tiễn vừa tàn tiệc,
Đền đáp ân vua cùng hẹn ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời