Ngày ngày dinh phủ nhạc linh đình
Ca nữ tài hoa tiếng nổi danh
Chẳng những nghiêng thành là Tuyết Ngọc
Mà còn lầu ngọc giấu nàng Thanh
Trên thuyền lắm khách chưa quen biết
Xuống ngựa còn ai bước chẳng đành
Văng vẳng trên sông lời vọng nguyệt
Đường về thuyền chở mộng lênh đênh