和夢癡阮先生即翁校說六十壽原韻

斗米當年莫漫求,
何愁倦鳥賦歸休。
飲回玉液春難老,
修到藍橋路未週。
括眼朝陽鳴彩鳳,
寄懷流水浴沙鷗。
險逢知己催詩債,
一字蕭騷一字讎。

 

Hoạ Mộng Si Nguyễn tiên sinh lục thập thọ nguyên vận

Đẩu mễ đương niên mạc mạn cầu,
Hà sầu quyện điểu phú quy hưu.
Ẩm hồi ngọc dịch xuân nan lão,
Tu đáo Lam kiều lộ vị chu.
Quát nhãn triêu dương minh thái phụng,
Ký hoài lưu thuỷ dục sa âu.
Hiểm phùng tri kỷ thôi thi trái,
Nhất tự tiêu tao nhất tự thù.

 

Dịch nghĩa

Nếu năm xưa chẳng ham cầu cạnh gì danh lợi
Thì việc gì lo lắng chim mỏi cánh về hưu
Uống được nước thánh nên xuân khó mà già được
Tu chỉ đến được cầu Lam nên đường sang còn chưa tới
Sáng sớm ngước mắt nhìn nghe chim phượng ca hót
Tình gửi đến loài âu vạc lội trên dòng nước chảy
Lại gặp phải tri kỷ đòi nợ thơ
Một chữ cũng lo sầu, một chữ cũng cân nhắc


Lời tự: "Binh bộ ty viên ngoại lang" 兵部司員外郎 (Thơ làm trong thời kỳ làm quan chức ngoại lang ở bộ binh).

Nguyễn Mộng Si tức ông Hiệu Thuyết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Năm xưa danh lợi chẳng ham cầu
Nay ngại lo gì đến chuyện hưu
Nước thánh thấm nhuần xuân trẻ mãi
Cầu Lam trắc trở lối còn sâu
Mắt nhìn chim phượng ca hôm sớm
Hồn gửi đàn âu lội bến đầu
Còn nợ nần thơ bè bạn hỏi
Đắn đo mấy chữ mãi lo rầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nếu xưa danh lợi chẳng ham cầu,
Thì lúc về hưu chẳng khổ sầu.
Nước thánh uống rồi xuân trẻ mãi,
Cầu Lam chưa tới lối sang lâu.
Nhìn nghe chim phượng ca hôm sớm,
Tình gửi loài âu lội bến sâu.
Lại gặp bạn thân thơ hỏi nợ,
Lựa lời một chữ cũng lo sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời