Quan ông thu hứng một thuyền neo
Nhàn ngắm non sông ngắm núi đèo
Đưa đẩy buồm dong bằng gió thổi
Hàn huyên đèn thắp kệ trăng treo
Hành Dương lui tới xem đàn nhạn
Bành Lãi nông sâu ngóng tiếng chèo
Càng thú ngao du càng khoẻ mạnh
Đã già tóc bạc chẳng bao nhiêu