和灣江協佐杜富肅相公題贈原韻

衣缽詩家幸有傳,
荊州一識悟前緣。
橫山聳翠連雲岫,
灣水清漪引醴泉。
心上無波應送盞,
興中積草易成編。
自慚選句南樓月,
難補蘭亭惠錦箋。

 

Hoạ Loan Giang hiệp tá Đỗ Phú Túc tướng công đề tặng nguyên vận

Y bát thi gia hạnh hữu truyền,
Kinh Châu nhất thức ngộ tiền duyên.
Hoành sơn tủng thuý liên vân tụ,
Loan thuỷ thanh y dẫn lễ tuyền.
Tâm thượng vô ba ứng tống trản,
Hứng trung tích thảo dị thành biên.
Tự tàm tuyển cú Nam lâu nguyệt,
Nan bổ Lan đình huệ cẩm tiên.

 

Dịch nghĩa

Dòng giỏi nhà thơ may có kẻ nối nghiệp
Lần gặp nhau ở đất Kinh Châu, đúng là duyên từ kiếp trước
Dãy Hoành sơn mây núi liền nhau xanh ngất
Dòng sông Loan xanh ngắt cho đến nguồn
Trong lòng yên tĩnh thì nâng chén
Có vần dệt lức hứng thì dễ thành thơ
Tự thẹn tìm ý thơ dưới ánh trăng bên lầu Nam
Sợ khó được vần dệt như ở đình Lan (đình nhà nơi làm thơ)


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Dòng họ thơ may có kế thừa
Kinh Châu gặp gỡ ấy duyên xưa
Hoành sơn xanh ngất mây liền núi
Loan thuỷ lăn tăn nước tận bờ
Sóng lặng trong lòng nên chuốc chén
Vần đan lúc hứng dễ thành thơ
Tìm câu thẹn mãi bên lầu nguyệt
Sợ để lầu thơ giấy bút chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dòng giỏi nhà thơ có kế thừa,
Kinh Châu gặp gỡ đúng duyên xưa.
Hoành sơn mây núi liền xanh ngắt,
Nguồn đến sông Loan xanh nước mờ.
Yên tĩnh trong lòng thì chuốc chén,
Có vần lúc hứng dễ thành thơ.
Thẹn tìm thơ tứ bên lầu nguyệt,
Sợ khó đình Lan vần được nhờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời