和屏南先生題唯心雜誌原韻

佛學應知無古今,
唯心雜誌考禪心。
鹿園誰肯參真訣,
魚嶺人曾聽梵音。
乞食比丘果出現,
給孤長者漫相尋。
屠刀放下蓮花放,
悟道何須問淺深。

 

Hoạ Bình Nam tiên sinh đề Duy tâm tạp chí nguyên vận

Phật học ưng tri vô cổ kim,
Duy tâm tạp chí khảo thiền tâm.
Lộc viên thuỳ khẳng tham chân quyết,
Ngư lĩnh nhân tằng thính phạn âm,
Khất thực tỷ khưu quả xuất hiện,
Cấp Cô trưởng giả mạn tương tầm.
Đồ đao phóng hạ liên hoa phóng,
Ngộ đạo hà tu vấn thiển thâm.

 

Dịch nghĩa

Phải biết rằng Phật học không có chuyện khác biệt xưa nay
Tạp chí Duy tâm viết về chuyện tâm và thiền
Trong vườn Lộc Uyển ai là người dốc lòng tham thiền
Người núi Ngư đã từng nghe lời thuyết pháp
Tỳ kheo hành khất nay đã thấy trước mắt
Còn bậc trưởng giả Cấp Cô Độc thì vẫn còn tìm kiếm
Buông giao cắt thịt xuống thì bông sen liền nở
Giác ngộ thì cần gì phải hỏi cạn sâu


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phật học xưa nay chẳng khác nhau
Duy tâm báo viết chuyện đi tu
Tham thiền vườn Lộc tìm chân lý
Thuyết pháp non Ngư dạy đạo mầu
Hành khất tỳ kheo nay đã có
Cấp Cô bậc trưởng vẫn mong cầu
Buông dao cắt thịt sen liền nở
Giác ngộ cần chi hỏi cạn sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phật học xưa nay chẳng khác đâu,
Duy tâm tạp chí viết thiền tâm.
Tham thiền Lộc Uyển ai lòng dốc,
Thuyết pháp non Ngư nghe phạn âm.
Hành khất tỳ kheo nay trước mắt,
Cấp Cô trưởng giả vẫn còn tầm.
Buông giao cắt thịt sen liền nở,
Giác ngộ cần gì hỏi thiển thâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời