和同撫院堂美潭叫三侶先生乞回養痾留柬原韻其三-自嘲

那得窮愁不自嗟,
猿哀鶴怨且如何。
馳驅絕塞無良馬,
瀟灑江城有敝車。
貶己裁詩難定草,
希人製錦未成花。
亦甘短拙憑天賦,
談笑春風夏雨過。

 

Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 3 - Tự trào

Na đắc cùng sầu bất tự ta,
Viên ai hạc oán thả như hà.
Trì khu tuyệt tái vô lương mã,
Tiêu sái giang thành hữu tệ xa.
Biếm kỷ tài thi nan định thảo,
Hy nhân chế cẩm vị thành hoa.
Diệc cam đoản chước bằng thiên phú,
Ðàm tiếu xuân phong hạ vũ qua.

 

Dịch nghĩa

Sầu hoài nhưng không than thở
Cảnh vượn buồn hạc oán đã ra sao rồi
Muốn đi thăm ông nơi xa xôi nhưng thiếu ngựa tốt
Tiêu dao bên sông nước thành quách với cỗ xe hư
Chê mình gọt dũa nhưng thơ làm chưa thành
Bắt chước người dệt gấm nhưng chưa thành hoa
Cũng cam lòng với cái vụng trời cho
Gió xuân qua, mứa hè tới, cứ nói cười


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sầu đong ai chẳng vấn vương lòng
Vượn hú chim kêu có đợi trông
Mong viếng ải xa chờ vó ngựa
Chơi vui cảnh đẹp vắng mình ông
Chê mình thơ dệt chưa ra điệu
Học kẻ đan thêu chửa thành rồng
Tài chẳng có chi đành phải chịu
Gió xuân mưa hạ cứ cười mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu trút đầy nhưng chẳng thở than,
Sao rồi vượn hạc oán trên ngàn?
Viếng thăm xa muốn nhưng cần ngựa,
Thành quách tiêu dao xe cỗ tàn.
Gọt dũa chê mình thơ chẳng chỉnh,
Học người dệt gấm chẳng thành hoa.
Cam lòng cái vụng trời cho ấy,
Hè tới xuân qua vẫn cứ đùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời