Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 08:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 29/12/2014 08:13

和同城撫院堂美潭叫三侶先生乞回養痾留柬原韻其一

賴公籌劑不咨嗟,
三月三春菜色何。
闔郡爭迎方伯節,
群輿又挽寇君車。
鍪山嵿上騰聲價,
撫院䑓高燦衮花。
一筆梅開云暫別,
相逢孔望再經過。

 

Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 1

Lại công trù tễ bất tư ta,
Tam nguyệt tam xuân thái sắc hà.
Hạp quận tranh nghinh Phương bá tiết,
Quần dư hựu vãn Khấu quân xa.
Mâu sơn đỉnh thượng đằng thanh giá,
Phủ viện đài cao xán cổn hoa.
Nhất bút mai khai vân tạm biệt,
Tương phùng khổng vọng tái kinh qua.

 

Dịch nghĩa

Nhờ có ông săn sóc lo thuốc, khỏi phải thở than lo lắng
Qua khỏi mùa xuân chắc sắc mặt ông tốt hơn chứ
Toàn quận đều tranh nhau đón chào quan đến
Mọi người cùng hùa nhau níu theo xe của quan Khấu
Danh giá của ông vang lừng tận trên đỉnh núi Đâu Mâu
Áo vua ban sặc sỡ trong dinh Tuần Vũ nguy nga
Viết vài hàng chào tạm biệt
Mong mỏi có ngày gặp lại


Lời tự: “Phàm tam thủ đồng vận. Án sát Quảng Bình” 凡三首同韻。按察廣平 (Cả ba bài thơ đều cùng vần. Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thuốc thang lo liệu hãy yên lòng
Da dẻ qua xuân chắc dễ trông
Khắp quận mừng chào quan sứ lớn
Bao người chờ đón bậc tao ông
Lẫy lừng Mâu lĩnh vang tăm tiếng
Sặc sỡ dinh quan rực áo rồng
Chấm phá đôi dòng lời tạm biệt
Cùng nhau gặp lại ước rồi mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lo thuốc nhờ ông khỏi thở than,
Mặt ông rỡ ràng xuân sắc sang.
Tranh nhau toàn quận chào quan đến,
Hùa níu mọi người xe Khấu quan.
Mâu lĩnh lẫy lừng vang danh giá,
Trong dinh sặc sỡ áo vua ban.
Vài hàng vừa viết chào ly biệt,
Mong mỏi có ngày gặp bạn vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời