和同撫院堂美潭叫三侶先生乞回養痾留柬原韻其二-自述感懷

粘律成吟免怨嗟,
清騷未解意云何。
無才倚賴經生筆,
有幸追隨長者車。
政事文章歸表正,
宦途身世感榮花。
思公此後翹春信,
來復相期喜雁過。

 

Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 2 - Tự thuật cảm hoài

Niêm luật thành ngâm miễn oán ta,
Thanh tao vị giải ý vân hà.
Vô tài ỷ lại Kinh sinh bút,
Hữu hạnh truy tuỳ trưởng giả xa.
Chính sự văn chương quy biểu chánh,
Hoạn đồ thân thế cảm vinh hoa.
Tư công thử hậu kiều xuân tín,
Lai phục tương kỳ hỷ nhạn qua.

 

Dịch nghĩa

Làm thơ ngâm nga để khỏi lo
Mong mỏi chuyện vui thú thanh tao
Vì không tài nên phải nhờ đến ngòi bút của Kinh Sinh
May mắn được theo xe của bậc trưởng giả
Việc quan, việc văn chương là chuyện chính
Có được cuộc đời quan lại vinh dự
Nhớ ông cứ mong mỏi tin tức
Chờ đợi đến ngày gặp gỡ nhau


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngâm nga thơ vịnh ấm êm lòng
Thích chuyện thanh tao ý cứ trông
Khiếu thiếu tài không nhờ kẻ giỏi
Dịp may phúc lớn học theo ông
Việc quan lo lắng cùng lo học
Cuộc sống vinh hoa dưới bệ rồng
Thương nhớ về ông trông bóng nhạn
Thư từ đi lại hẹn cùng mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm thơ ngâm vịnh để yên lòng,
Vui thú thanh tao ý mãi mong.
Tài thiếu phải nhờ người khá giỏi,
Được theo may mắn bậc như ông.
Việc quan văn học là nghề chính,
Cuộc sống vinh quang dưới bệ rồng.
Thương bạn cứ mong hoài tin nhạn,
Đến ngày gặp lại mãi chờ trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời