懷寄東池舊友步東芝氏原韻

相逢乍喜更相離,
離也無難會太遲。
好把丹心資世用,
何愁白髮少人知。
江山夏雨飛觴處,
花草春風援筆辰。
會向東池香不遠,
莫教雲樹起遐思。

 

Hoài ký Đông Trì cựu hữu, nộ Đông Chi thị nguyên vận

Tương phùng sạ hỷ cánh tương ly,
Ly dã vô nan hội thái trì.
Hảo bả đan tâm tư thế dụng,
Hà sầu bạch phát thiểu nhân tri.
Giang sơn hạ vũ phi thương xứ,
Hoa thảo xuân phong viện bút thì.
Hội hướng Ðông Trì hương bất viễn,
Mạc giao vân thụ khởi hà ti (tư).

 

Dịch nghĩa

Vừa mới mừng rỡ gặp nhau lại phải chia tay
Chia ly thì dễ, gặp nhau là chuyện quá muộn
Ðã đem lòng son sắt ra giúp đời
Về già lo gì không người biết tiếng
Cảnh non nước mùa hè là nơi chuốc rượu
Hoa cỏ gió xuân là lúc làm thơ ngâm vịnh
Hương thơm bay về hướng ông Ðông Chi ở
Ðừng để cảnh mây đùn gợi niềm nhung nhớ


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gặp gỡ mừng vui phút chốc qua
Gặp nhau chuyện khó dễ chia xa
Giúp đời khéo đã dâng lòng thắm
Nức tiếng lo chi quạnh tuổi già
Rượu chuốc mưa hè sông với núi
Thơ ngâm gió mát cỏ và hoa
Hương thơm bay hướng Ðông Trì ở
Chớ để mây ngàn gợi thiết tha

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp bạn mới mừng đã lại xa,
Chia ly thì dễ thoáng nhìn qua.
Giúp đời son sắt lòng trót hứa,
Biết tiếng lo chi quạnh tuổi già.
Non nước mùa hè nơi chuốc rượu,
Thơ ngâm là gió thúc cây hoa.
Hương thơm về hướng Ðông Chi ở,
Chớ để mây đùn gợi nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời