甲戌冬十一月十一日答雙舉先生招飲書

叔埜閒情只舊杯,
傀俄不至玉山頹。
倘非陶令看花去,
安得龐生惠酒來。
骨瘦尚誇三徑菊,
香寒又吐一枝梅。
果逢倜儻人相問,
風雨交愁且漫催。

 

Giáp Tuất đông thập nhất nguyệt thập nhất nhật đáp Song Cử tiên sinh chiêu ẩm thư

Thúc Dã nhàn tình chỉ cựu bôi,
Khôi nga bất chí ngọc sơn đồi.
Thảng phi Ðào lệnh khan hoa khứ,
An đắc Bàng sinh huệ tửu lai.
Cốt sấu thượng khoa tam kính cúc,
Hương hàn hựu thổ nhất chi mai.
Quả phùng thích thảng nhân tương vấn,
Phong vũ giao sầu thả mạn thôi.

 

Dịch nghĩa

Thúc Giạ khi nhàn hạ cũng uống vài ly
Vẫn tỉnh không đến nỗi say tuý luý
Nếu ông Ðào không thường đi xem hoa
Thì làm sao có được Bàng Sinh đem rượu đến
Xương cốt đã gầy còm lại gắng xem vài luống cúc
Trời mát lạnh mà đợi xem cành mai mới nở
Nếu được gặp kẻ phong lưu thì hãy hỏi xem
Sao mưa gió u sầu cứ dai dẳng thế này


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cũng thường nâng chén lúc nhàn vui
Thúc Giạ quen say cứ uống chơi
Học thói Ðào ông hoa thưởng ngắm
Mong tình Bàng lão rượu đưa mời
Ốm còm cứ vẫn chăm vườn cúc
Lạnh ngắt mãi còn đợi nụ mai
Gặp kẻ phong lưu tâm sự hỏi
Sầu đông mưa gió nỗi đầy vơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi nhàn Thúc Giạ uống vài ly,
Đến nỗi vẫn không say bí bì.
Nếu chẳng Ðào ông hoa thưởng ngắm,
Làm sao Bàng lão rượu đem đi.
Cốt còm cứ gắng chăm vườn cúc,
Lạnh ngắt mà còn mai đợi chi.
Gặp kẻ phong lưu nên thử hỏi,
Sao sầu mưa gió cứ dai lì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời