Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 00:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 17/01/2015 00:48

甲戌冬十月十三日水竹園胡友元先生惠送丹蝦付廚人作鱠招同鄰棣園公子共酌樂甚因成拙吟致謝

五柳門前步步輕,
白衣使者已諳程。
馬丹杖子難求物,
水竹高人遠餽情。
與客遶盤為菊酌,
呼奴作鱠共葵烹。
投桃報李尋常事,
聊把詩聲當謝聲。

 

Giáp Tuất đông thập nguyệt thập tam nhật Thuỷ Trúc viên Hồ Hữu Nguyên tiên sinh huệ tống đan hà, phó trù nhân tác khoái chiêu đồng lân Lệ Viên công tử cộng chước lạc thậm nhân thành chuyết ngâm trí tạ

Ngũ Liễu môn tiền bộ bộ khinh,
Bạch y sứ giả dĩ am trình.
Mã đan trượng tử nan cầu vật,
Thuỷ Trúc cao nhân viễn quỹ tình.
Dữ khách nhiễu bàn vi cúc chước,
Hô nô tác khoái cộng quỳ phanh.
Đầu đào báo lý tầm thường sự,
Liêu bả thi thanh đương tạ thanh.

 

Dịch nghĩa

Bước nhanh qua nhà ông Ngũ Liễu
Sứ giả mặc áo trắng đã rành lối
Tôm hùm lớn là vật khó có được
Là vật tặng của ông bạn ở Thuỷ Trúc
Mời bạn ngồi quanh mâm cùng uống rượu cúc
Gọi người nhà làm cá nấu canh với rau quỳ
Quà cáp thường qua lại với nhau
Dùng lời thơ để thay lời cảm tạ


Giáp Tuất tức năm 1934.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Qua nhà Thúc Giạ bước nhanh nhanh
Ấy kẻ đưa tin lối đã rành
Càng lớn tôm hùm tìm kiếm khó
Người bên Thuỷ Trúc tặng trao tình
Dọn bàn mời bạn nâng ly rượu
Làm gỏi kêu hầu nấu bát canh
Thường biếu cùng nhau tôi với bác
Thơ thay lời tạ rộn âm thanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Qua nhà Thúc Giạ bước qua nhanh,
Sứ giả bạch y lối đã rành.
Loài vật tôm hùm còn khó kiếm,
Bạn bên Thuỷ Trúc tặng lưu dành.
Quanh mâm rượu cúc mời cùng uống,
Làm cá rau quỳ người nấu canh.
Qua lại với nhau thường tặng vật,
Thay lời cảm tạ rộn âm thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời