甲子廣平臬署酒筵題贈使座紀錄清齋

言語高科閱世情,
印山人是阮先生。
相期剪燭深更話,
猶卜揮毫滿座驚。
詩有別才千百韻,
琴稱絕調兩三聲。
逢君共飽文章趣,
既醉何須用酒兵。

 

Giáp Tý Quảng Bình niết thự tửu diên đề tặng sứ toạ ký lục Thanh Trai

Ngôn ngữ cao khoa duyệt thế tình,
Ấn Sơn nhân thị Nguyễn tiên sinh.
Tương kỳ tiễn chúc thâm canh thoại,
Do bốc huy hào mãn toạ kinh.
Thi hữu biệt tài thiên bách vận,
Cầm xưng tuyệt điệu lưỡng tam thanh.
Phùng quân cộng bão văn chương thú,
Ký tuý hà tu dụng tửu binh.

 

Dịch nghĩa

Lời nói cao thâm, cuộc đời lịch lãm
Ấy là ông họ Nguyễn ở Ấn Sơn
Hẹn dịp cùng nhau chong đèn hàn huyên cho tới khuya
Ðoán rằng khi vẫy bút làm người ngồi cùng bàn đều kinh sợ
Có tài làm thơ có tới trăm ngàn vần
Có tài gảy đàn dù gảy vài ba tiếng
Gặp ông cùng vui thú văn chương
Là đã say rồi đâu cần tới chén rượu


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Giáp Tý tức năm 1924.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Văn hoa lịch lãm khó ai hơn
Ông Nguyễn nhà ta ở Ấn Sơn
Hẹn dịp chong đèn ôn chuyện cũ
Xem khi vẫy bút thấy kinh hồn
Thơ ngâm tuyệt tác trăm ngàn vận
Ðiệu gảy tài ba mấy tiếng đàn
No thú văn chương cùng với bác
Ðâu cần đến rượu cũng say nhờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lời nói cao thâm thanh lịch đời,
Ấy ông họ Nguyễn, Ấn Sơn nơi.
Chong đèn hẹn dịp nổi niềm cũ,
Vẫy bút người cùng bàn mất hồn .
Có tới tài thơ trăm vạn vận,
Điệu hay gảy chỉ vài tiếng rơi.
Văn chương vui thú cùng nơi bác,
Là đã say không cần rượu mời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời