Gái
May mô may gặp người quân tử
Xin cho tiện nữ hỏi thử vài câu
Từ ngày Đông Á, Tây Âu
Hai bên gặp gỡ có chuyện chi sầu chi vui?

Trai
Có ngọt ngon sao cũng có mùi cay đắng
Có yên vui sao cũng có sự ưu sầu
Thôi đừng nói chuyện Á Âu
Cứ theo đường đạo nghĩa bước qua cầu nợ duyên

Gái
Cầu nợ duyên cứ theo phiên mà bước
Em sau, chị trước chẳng ước mà nên
Bấy chầy theo việc bút nghiên
Tam tùng tứ đức, xin trọn lời nguyền nữ nhi

Trai
Nguyện nữ nhi không khác gì nam tử
Thiên ngôn vạn ngữ một chữ Hiếu làm đầu
Người trong bốn bể năm châu
Thờ cha kính mẹ đâu đâu cũng một lòng

Gái
Giữ đạo hằng thờ cha kính mẹ
Rồi ra bốn bể huynh đệ tương thân
Gặp khi bôn tẩu phong trần
Yêu đương có bạn, đỡ nâng có thầy


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005