1
Cõi Thăng Long có núi Nùng sông Nhị
Tượng Lê Hoàn, bia tấn sĩ còn đây
Cảnh Hồ Gươm đẹp lắm thay
Nước trong như cũ đá xây chưa mòn

2
Tới Đông Hưng Viên có trà sen rượu cúc
Vô trường Quảng Lạc có điệu hát câu ca
Muốn xem cổ thụ kỳ ba
Rủ nhau ta đến Ngọc Hà ta chơi


Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005