1
Chiều hôm qua em xuống chợ phiên
Em mua một quả sầu riêng em về
Biếu anh, anh lại cười chê
Chê mùi lạ lạ gái nhà quê mua lầm

2
Ôm quả sầu riêng em qua miền Rạch Giá
Bâng khuâng trong dạ quay lại ngã Gò Công
May may nhằm buổi chợ đông
Gặp Bạc Liêu công tử bán mấy chục đồng cũng mua


(Tháng 4-1948)

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Tiếng hát sông Hương, NXB Hội nhà văn, tái bản 2005