Ngâm thơ tiêu khiển lúc xuân qua
Rực rỡ trời xuân xuân chửa già
Dáng dấp nàng đâu chưa được biết
Thơ nhờ đàn nhạn gửi đi xa