Danh sĩ thường không ngại túng bần
Hồn nhiên sợ lỡ bởi phong trần
Huống chi nàng lại người danh tiếng
Gấm vóc lời văn giá vạn cân