Cùng dạo thuyền câu qua vách núi
Non kia xây tổ én ngàn con
Mập mờ đáy động đèn đưa lối
Chót vót tầng mây núi dựng non
Ðã có bầu thơ Tô lão vịnh
Cần chi bút hoạ Ðổng Nguyên son
Xét tìm phong tục mười năm trước
Chùa Phật non tiên cảnh vẫn còn