丙寅年春丁祭偶成

唐虞古道日消除,
儒教綱常幸有書。
我越未忘丁祭禮,
不知闕里近何如。

 

Bính Dần niên xuân Đinh tế ngẫu thành

Ðường Ngu cổ đạo nhật tiêu trừ,
Nho giáo cương thường hạnh hữu thư.
Ngã Việt vị vong Ðinh tế lễ,
Bất tri Khuyết Lý cận hà như.

 

Dịch nghĩa

Ðạo xưa thuở đời Ngu đời Ðường nay gần tàn lụi
May còn có sách cương thường đạo Nho
Nước Việt ta chưa quên ngày lễ tế Khổng Tử
Không biết rằng nơi đất Khuyết nay thì sao?


Lời tự: “Án sát Quảng Bình” 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Ðinh tế là lễ tế Khổng Tử vào ngày Ðinh. Bính Dần tức năm 1926.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngày thêm tàn nhạt chuyện Ngu Ðường
May sách còn khuyên đạo kỷ cương
Nước Việt chưa quên ngày tế Khổng
Chẳng hay đất Khuyết vẫn như thường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày nay tàn nhạt đạo Ngu Ðường,
Nho đạo may còn nêu kỷ cương.
Đất nước chưa quên ngày tế Khổng,
Chẳng hay đất Khuyết có như thường?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời