Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 02/01/2015 15:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 06/01/2015 15:50

丙寅五月以廣平按察使蒙陞回京學部侍郎臨行留柬

橫鍪聳翠麗江清,
四五星霜紀宦情。
錦繡無文歸學部,
簪袍有分到春京。
臣心並對門如水,
子職能供彩戲庭。
杯酒陽關相惜別,
亦教留去眼全青。

 

Bính Dần ngũ nguyệt dĩ Quảng Bình án sát sứ mông thăng hồi kinh Học bộ thị lang lâm hành lưu giản

Hoành Mâu tủng thuý Lệ giang thanh,
Tứ ngũ tinh sương kỷ hoạn tình.
Cẩm tú vô văn quy Học bộ,
Trâm bào hữu phận đáo xuân kinh.
Thần tâm tịnh đối môn như thuỷ,
Tử chức năng cung thái hý đình.
Bôi tửu Dương Quan tương tích biệt,
Diệc giao lưu khứ nhãn toàn thanh.

 

Dịch nghĩa

Núi Ðâu Mâu xanh biếc, nước sông Nhật Lệ trong vắt
Làm quan mấy năm ở đây vương vấn biết bao tình
Khăn gói tay không về bộ Học
Mặc áo mũ đem thân nợ về đất thần kinh
Lòng của kẻ tôi thần vẫn trong như nước
Phận làm con hiếu đễ hay múa vui giữa nhà
Hôm hay uống chén rượu Dương Quan từ biệt lòng bịn rịn
Làm cho kẻ ở người đi đều nhìn nhau với con mắt xanh


Bính Dần tức năm 1926.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lệ giang trong vắt núi Mâu xanh
Ngày tháng đời quan chạnh nỗi tình
Khăn gói tay không về bộ Học
Áo xiêm thân nợ đến thần kinh
Tôi trung lòng vẫn trong như nước
Ðạo hiếu con hay múa giữa đình
Từ biệt nâng ly lòng bịn rịn
Người đi kẻ ở dạ không đành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ðâu Mâu xanh biếc Lệ giang trong,
Mấy lúc làm quan vương vấn tình.
Khăn gói tay không về bộ Học,
Áo xiêm thân nợ đất thần kinh.
Tôi thần trung hiếu trong như nước,
Phận hiếu con hay múa giữa đình.
Chén rượu Dương Quan lòng bịn rịn,
Người đi kẻ ở mắt xanh nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời