Cảnh thiền chẳng dám dạo theo chơi
Nghiệp chướng trần ai mãi luỵ đời
Lắm lắm Thăng Long nhiều bạn hỏi
Vang vang thung lũng những oanh mời
Ngưỡng nhìn cấp đá mau chân guốc
Lạc hướng mù mây giẫm gót hài
Chủ động ân cần thêm hiếu khách
Lòng trần tim Phật một không hai