乙亥秋初財政部長友元胡得愷先生遊白馬山擲示佳作和韻以酬

煙光雲靜值秋清,
白馬吟鞭壯此行。
遣興人能臨絕嵿,
消閒我獨戀滄溟。
輕裘可續羊公趣,
齒屐無忘謝傅情。
賞勝新詩傳洛下,
菊松老圃亦分榮。

 

Ất Hợi thu sơ tài chính bộ trưởng Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh du Bạch Mã sơn trịch thị giai tác hoạ vận dĩ thù

Yên quang vân tĩnh trị thu thanh,
Bạch Mã ngâm tiên tráng thử hành.
Khiển hứng nhân năng lâm tuyệt đính,
Tiêu nhàn ngã độc luyến thương minh.
Khinh cừu khả tục Dương công thú,
Sỉ kịch vô vong Tạ Phó tình.
Thưởng thắng tân thi truyền Lạc hạ,
Cúc tùng lão phố diệc phân vinh.

 

Dịch nghĩa

Trời êm mây tạnh lúc trời vào thu
Ðoàn người lên chơi núi Bạch Mã ngắm cảnh làm thơ
Khi vui thú người ta thường hay lên chơi núi cao
Còn ta khi nhàn hạ thì thích ngắm cảnh biển xanh
Mặc áo nhẹ học theo thú của ông Dương
Ðeo guốc gỗ không quên tình của ông thầy họ Tạ
Ngâm thơ ngắm cảnh tiếng vang về bên làng Lạc Xã
Cúc tùng trong vườn cũng chia sẻ niềm vinh hạnh


Núi Bạch Mã là một nơi nghỉ mát ở phía Nam Huế, tỉnh Thừa Thiên. Ất Hợi tức năm 1935.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trời quang mây tạnh lúc thu sang
Bạch Mã trèo chơi cất tiếng vang
Muốn vượt đỉnh cao khi hứng thú
Thích trông biển rộng lúc tiêu nhàn
Dương Công áo nhẹ càng vui thú
Tạ Phó giày mang thêm vấn vương
Cảnh ngắm thơ ngâm vang Lạc Xã
Vườn xưa tùng cúc cũng thêm hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời êm mây tạnh lúc thu hanh,
Bạch Mã làm thơ ngắm núi quanh.
Dân dã khi vui thường ngoạn núi,
Thân ta nhàn hạ thích dòng xanh.
Áo nhẹ ông Dương theo học thú,
Guốc mang thầy Tạ chẳng quên tình.
Lạc Xã ngâm thơ cùng Ngắm cảnh,
Trong vườn tùng cúc cũng thêm vinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời