Thôn xa tìm rượu ngóng trông chờ
Gió thoảng mùi sen áo phất phơ
Nắng xế ngang đầu chiều bóng ngã
Chim đơn cùng hướng cánh bay qua
Trời xanh ráng trắng còn xen lẫn
Vồng đỏ mây hồng cũng dần thưa
Đều khách thần tiên chơi chốn cũ
Trời cao biển rộng ngát lời thơ