Thuyền dạo cờ bay ba xứ Phan
Đàn ca Vĩ Dạ tiếng vang vang
Hoa thơm phòng khách bay ngào ngạt
Chim hót bên song giục bước đường
Mộng giấc cưỡi rồng nên trải chiếu
Không tài cưỡi ngựa chẳng ra cương
Ngày xuân nâng chén nâng niu uống
Bói gặp năm nay chuyện dễ lường