讀古今滑稽聯話

文學髯蘇傳薄海,
聲名佛印重禪林。
就中知己惟琴操,
筆意詩情感慕深。

 

Độc “Cổ kim hoạt kê liên thoại”

Văn học Nhiêm Tô truyền bạc hải,
Thanh danh Phật Ấn trọng thiền lâm.
Tựu trung tri kỷ duy Cầm Tháo,
Bút ý thi tình cảm mộ thâm.

 

Dịch nghĩa

Tài văn học của Nhiêm Tô nổi tiếng khắp nơi
Tiếng thầy Phật Ấn trọng đạo thiền
Trong các người tri kỷ chỉ có nàng Cầm Tháo
Tình cảm thơ văn thật đậm sâu


Lời tác giả: “Ký lục cử nhân thời kỳ” 記錄舉人辰期 (Thơ làm trong thời kỳ đậu cử nhân giữ chức ký lục).

Cổ kim hoạt kê liên thoại có chép Tô Ðông Pha cùng sư Thích Phật Ấn và ca nữ Cầm Tháo chèo thuyền ngắm trăng, Phật Ấn say rượu ra đầu thuyền, chống sào giỡn chơi. Cầm Tháo nói rằng: “Hoà thượng chống thuyền, sào đập La Hán Lòng sông”. Phật Ấn nói: “Giai nhân múc nước, dây thắt Quan Âm Ðáy giếng”. Phật Ấn lại nói: “Một người đẹp ngắm trăng, trên trời dưới đất có hai người đẹp”. Cầm Tháo nói: “Năm trăm La Hán qua sông, bên bờ dưới sông có một ngàn Phật tử”. Tô Ðông Pha, sư Phật Ấn và nàng Cầm Tháo thường hay cùng nhau uống rượu, hoạ thơ, vui chơi thoả thích. Một ngày kia, sư Phật Ấn gặp Tô Ðông Pha trông thấy nàng Cầm tháo đang ngủ vờ, bèn nói chọc: “Người đẹp nằm ngủ trong mùng mập mờ, như khói lồng hoa thược dược”. Cầm Tháo nói rằng: “Hoà thượng rửa tay bên ao cỏ xanh, để nước chảy vào hồ lô”. Phật Ấn cười lớn mà rằng: “Hoà thượng đối được với giai nhân, thật là vui mừng thay”.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Văn chương nức tiếng tài Tô lão
Phật Ấn danh sư trọng đạo mầu
Tri kỷ ai hơn nàng Cầm Tháo
Lòng thơ ý bút cảm tình sâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn học Nhiêm Tô nổi khắp nơi,
Đạo thiền Phật Ấn trọng trong đời.
Tri âm chỉ có nàng Cầm Tháo,
Cảm hứng thơ văn đậm tính người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời